Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm

Mihoyo : Apex Innovation – Genshin Impact Xiao Guardian Yaksha Phiên bản 27 Cm

Giá thông thường
€260.00
Giá bán
€260.00
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Đã bao gồm thuế. Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Ngay từ trò chơi thế giới mở “Genshin Impact” của miHoYo, đây là bức tượng nhỏ bằng nhựa PVC tỷ lệ 1/7. Nó đứng khoảng. Cao 27 cm và đi kèm với đế trong hộp đựng cửa sổ.

đến tháng 2 năm 2024