Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Eikoh Kirby Paper weight Figurines Makochan.store

Tượng nhỏ bằng giấy Eikoh Kirby

Giá thông thường
€12.00
Giá bán
€12.00
Giá thông thường
€0.00
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Đã bao gồm thuế. Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

SỰ MIÊU TẢ

Công ty Eikoh sắp ra mắt một vài bức tượng nhỏ Kirby mới có phần trung tâm cân bằng để Kirby không lăn lộn, đóng vai trò như một vật chặn giấy tuyệt vời!

Sự chỉ rõ

  • Thương hiệu: Ensky